Se det fulde program til Reformationsdagene
Se program
Køb billet til én eller begge dage her
Køb billet

Velkommen til Reformationsdage i Nyborg – Danmarks reformationshovedstad

Stedet hvor Christian 3. fra sit residensslot gennemførte Reformationen i Danmark

500 år efter forsætter Reformationen med at sætte sig spor i den danske selvforståelse og kulturarv. Den har haft afgørende indflydelse på Danmarks historie og er aktuel som aldrig før. Reformationen har fungeret som et pejlemærke eftertiden har forholdt sig til politisk, religiøst, intellektuelt og med gennemgribende betydning for den danske selvforståelse gennem tiderne. Det er baggrunden for Reformationsdage i Nyborg.

”Reformationen ses som et væsentligt skridt i udviklingen af det danske demokratiske system (Demokratikanon), som et vigtigt skridt i udviklingen af det moderne menneske, velfærdsstaten, arbejdsmoralen, og moderne friheds og ligheds idealer. Med trosskiftet fulgte også en heftig diskussion om den sande tro, religion, samfund, magt og ytringsfrihed, der er lige så aktuel i dag som for 500 år siden”, Kenneth Muhs, borgmester i Nyborg.

Datidens temaer om det at være menneske, frihed for individet og ytringsfrihed, er præcis de samme spørgsmål, vi stiller os selv i dag. Ved at tage de store spørgsmål op fra dengang, får vi en ny fortælling og forståelse om vores egen tid og tilværelse. Reformationsdage i Nyborg sætter fokus på sådanne fundamentale spørgsmål.

Den 30.-31. oktober 2017 stiller vi skarpt på Reformationens aftryk på i dag og i år er det med særligt fokus på ytringsfriheden. Arrangementet foregår på samme tid, hvor det menes, at Martin Luther slog sine berømte teser op på kirkedøren i den tyske by Wittenberg: 31. oktober 1517. Det blev startskuddet til reformationerne i 1500-tallets Europa, der førte til opgøret med den katolske kirke og trosskiftet i Danmark i 1536. Samtidig blev Nyborg til residensstad for de danske konger; stedet hvor den nye protestantiske kongemagt skulle iscenesættes. Hvis Wittenberg er den åndelige hovedstad for Reformationen, så er Nyborg den verdslige hovedstad, residensby for det protestantiske Europas mest magtfulde fyrste – den danske konge. Det er en af de helt centrale fortællinger i verdensarvsfortællingen omkring Nyborg Slot og By.

Reformationsdagene foregår i Christian 3.s riddersal på Nyborg Slot i det selvsamme rum, hvorfra det nye protestantiske kongerige skulle regeres, og diskussionen om den fremtidige indretning af hele samfundet skulle foregå.

rd/n er en del af markeringen af 500 året for Reformationen. rd/n skal fremadrettet være med til at sætte aktuelle problemstillinger til debat med afsæt i dette vigtige kapitel i verdensarvsfortællingen om Nyborg Slot og by.
Læs mere om baggrunden for det hele her!

Læs mere om Nyborg Slot her: www.nyborgslot.dk